100 câu hỏi-đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam

100 câu hỏi-đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam

Tác giả: Ban Tuyên giáo trung ương
Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông
Trọng lượng 150
Kích thước 14,5 x 20,5 cm
Số trang 268
Ngày xuất bản Năm 2013

Biển Việt  Nam là một bộ phận không tách rời và chiếm vị  trí trọng yếu trong bình đồ  Biển Đông - một khu vực  địa lý giàu tài nguyên thiên  nhiên, nhưng cũng chứa đựng nhiều mâu thuẫn lợi ích liên quan đến các tranh chấp chủ quyền biển, đảo phức  tạp và kéo dài trong lịch sử. 

 

Biển gắn bó với bao thế hệ người Việt, là không gian sinh tồn và phát triển của dân tộc ta, là chỗ dựa sinh kế cho hàng triệu người dân Việt Nam từ xưađến nay. Trong vùng “biển bạc”, mỗi hòn đảo không chỉ như những thỏi “vàng xanh” mà còn là một “cột mốc chủ quyền” tự  nhiên của  quốc  gia. Biển thiêng liêng là vậy, vì thế bảo vệ và phát triển vì sự trường tồn của biển,  đảo quê hương là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn Quân và toàn Dân ta.

 

Để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, trước tiên, tuổi trẻ nước ta phải hiểu thấu đáo các vấn đề về tài nguyên và môi trường biển; về không gian biển, đảo của đất nước; về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển, đảo; về chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước ta đối với những vấn đề  biển, đảo nói chung và Biển Đông nói riêng. Với những nhận thức đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc, lớp trẻ Việt Nam hôm nay sẽ là những sứ giả tạo nên sự kết nối trong toàn xã  hội, thúc đẩy những hành động thiết thực vào trong cộng đồng, vì biển, đảo quê hương.

 

Đại dương và biển là di sản của tương lai, cho nên không  phải  ngẫu  nhiên  Thông  điệp  Ngày  đại  dương thế giới năm 2011-2012 được Liên Hợp quốc chọn là: “Tuổi trẻ - nguồn sức mạnh để bảo vệ đại dương!”. Nhận thức được sứ mệnh và tính tiên phong của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hội nhập và phát triển đất nước, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với một  số chuyên gia đại diện cho  một  số  cơ  quan  có  liên  quan  tổ  chức  biên  soạn cuốn sách  “100 câu Hỏi  -  Đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam”.

 

Cuốn sách là cẩm nang cần thiết, giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, học sinh và sinh viên Việt Nam nói riêng có cái nhìn tổng quan về biển, đảo Việt Nam, từng  bước nâng cao nhận  thức về vị trí,  vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm thực  hiện  lời  dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu  ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Tuổi trẻ Việt Nam cần thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của công dân biển; hăng hái đi đầu trong học tập, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về lĩnh vực biển ngang  tầm với trình độ của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; góp phần  đưa  nước  ta  trở  thành  quốc  gia  mạnh  về  biển, giàu từ biển.