Hiển thị 1 - 2 trong 2 sách
  • The book entitled “Land Border Between Vietnam and China” is aimed at providing the readers with an outline of the- process of negotiations in a move to reach the signing in late l999 of the Treaty on Land B order between Vietnam and China and the process of completing in late 2008 the planting of the border milestones along the whole length of the border line.
  • Sách Trắng về Quốc phòng Việt Nam cung cấp cho bạn đọc tổng quan về những vấn đề cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam trong đó xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ là những vấn đề then chốt. Các vấn đề được nêu trong Sách Trắng về Quốc phòng Việt Nam nhằm góp phần tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa Việt Nam với các quốc gia khác trong cộng đồng quốc tế.