Hiển thị 1 - 4 trong 4 sách
  • To meet the both the domestic and foreign demand for clear and updated Information on Viet Nam, The Authority of Foreign Infomation Service (Ministry of Information and Communications) has compiled the book annual Viet Nam 2018.
  • Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu những thông tin khái quát và cập nhật về Việt Nam của bạn đọc trong và ngoài nước, tiếp theo cuốn sách Việt Nam thường niên 2016, Cục thông tin đối ngoại (Bộ thông tin và Truyền thông) đã tổ chức biên soạn cuốn sách Việt Nam thường niên 2017.
  • The book entitled “Land Border Between Vietnam and China” is aimed at providing the readers with an outline of the- process of negotiations in a move to reach the signing in late l999 of the Treaty on Land B order between Vietnam and China and the process of completing in late 2008 the planting of the border milestones along the whole length of the border line.
  • Sách Trắng về Quốc phòng Việt Nam cung cấp cho bạn đọc tổng quan về những vấn đề cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam trong đó xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ là những vấn đề then chốt. Các vấn đề được nêu trong Sách Trắng về Quốc phòng Việt Nam nhằm góp phần tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa Việt Nam với các quốc gia khác trong cộng đồng quốc tế.