Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Tác giả: MONIQUE CHEMLLIER – GENDREAU
Nhà xuất bản NXB Chính trị Quốc gia
Trọng lượng 100
Kích thước 16 x 24 cm
Số trang 142
Ngày xuất bản Năm 1998

Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở biển Đông là lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam. Nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo này. Việc chiếm hữu và thực thi chủ quyền là thực sự, liên tục và hòa bình; phù hợp với luật pháp và thực tiễn quốc tế; được nhiều quốc gia, tổ chức và học giả trên thế giới thừa nhận, ủng hộ.

Một trong những học giả nổi tiếng, bà Monique Chemillier - gendreau, Giáo sư công pháp và khoa học chính trị ở trường Đai học Paris - VII - Denis Diderot, nguyên Chủ tịch Hội luật gia dân chủ Pháp, hiện là chủ tịch hội luật gia châu Âu, đã viết cuốn sách nhan đề: “Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”. Cuốn sách đã được nhà xuất bản L’Harmattan Paris (Pháp) công bố vào tháng 3/1996. Cuốn sách là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc và độc lập của một học giả nước ngoài. Trong đó, dưới góc độ luật gia quốc tế, tác giả đã phân tích lập luận của các bên liên quan đến cuộc tranh chấp hai quần đảo, và đưa ra những giải pháp cho vấn đề tranh chấp phức tạp này dựa vào cơ chế giải quyết tranh chấp luật quốc tế và đặc biệt là của Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982.

Bản dịch đã cố gắng chuyển dịch một cách chính xác ý kiến, lập luận của tác giả; những chỗ cần chú thích theo sự giải thích của người dịch, người dịch cũng đã ghi chú để bạn đọc không nhầm lẫn với chú thích của tác giả cuốn sách.