VIETNAM YEARBOOK 2018

VIETNAM YEARBOOK 2018

Tác giả: MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
Nhà xuất bản NXB Thông tin và Truyền thông
Trọng lượng 165 MB
Kích thước 20 x 15 cm
Số trang 150
Ngày xuất bản 2/12/2018

To meet the both the domestic and foreign demand for clear and updated Information on Viet Nam, The Authority of Foreign Infomation Service (Ministry of Information and Communications) has compiled the book annual Viet Nam 2018.