Hiện trạng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam qua Sách trắng 2012

Hiện trạng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam qua Sách trắng 2012

Tác giả: Vụ Công nghệ Thông tin
Nhà xuất bản Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)
Trọng lượng
Kích thước
Số trang 29
Ngày xuất bản Năm 2012

Sách “Hiện trạng Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam qua Sách trắng 2012” trình bày đánh giá tổng quan về ngành CNTT-TT Việt Nam, và đánh giá của thế giới về CNTT-TT Việt Nam trong thời gian qua.

 

Mặc dù phải đối mặt với sự suy thoái của nền kinh tế, bức tranh CNTT-TT  có  nhiều  điểm  sáng.  Năm  2011  ghi  nhận  sự  sụt  giảm của  doanh  thu  lĩnh  vực  viễn  thông,  nhưng  bù  lại  lĩnh  vực  công nghiệp CNTT lại đạt được tốc độ tăng trưởng cao đồng thời các lĩnh  vực  khác  như  Internet,  bưu  chính,  phát  thanh  truyền  hình vẫn  tăng  trưởng  mặc  dù  chậm  lại  giúp  tổng  doanh  thu  toàn ngành CNTT-TT đạt 20 tỷ USD. Điều này cho thấy, CNTT-TT vẫn là ngành quan trọng tiếp tục đóng góp ngày càng nhiều cho GDP của đất nước. Nhiều chỉ số CNTT-TT của Việt Nam tiếp tục được cải  thiện  nhất  là  trong  lĩnh  vực  Chính  phủ  điện  tử,  công  nghiệp CNTT và phát triển Internet.

 

Năm 2012 theo dự báo vẫn tiếp tục là năm khó khăn của ngành CNTT-TT  do  nền  kinh  tế  Việt  Nam  vẫn  chưa  thể  hồi  phục  sau khủng hoảng. Điều này cần sự nỗ lực mạnh mẽ của các doanh nghiệp  CNTT-TT  cũng  như  nhiều  chính  sách  hỗ  trợ  của  nhà nước  nhằm  đưa  ngành  CNTT-TT  tăng  trưởng  ổn  định  và  bền vững.