Thông tin và số liệu thống kê về công nghệ thông tin và truyền thông-2010

Thông tin và số liệu thống kê về công nghệ thông tin và truyền thông-2010

Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Trọng lượng 100
Kích thước 18,5 X 25,7 cm
Số trang 118
Ngày xuất bản Năm 2010

Năm 2009, Sách trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam lần đầu tiên được phát hành  đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng CNTT-TT trong và ngoài nước. Tiếp theo thành công của Sách trắng 2009, năm 2010, Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các Sở Thông tin và Truyền thông, các Hiệp hội ngành nghề về CNTT trên cả nước thu thập và tổng hợp thông tin để xây dựng Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2010.

 

Sách trắng CNTT-TT Việt Nam cung cấp một bức tranh tổng thể về hiện trạng phát triển của ngành CNTT-TT Việt Nam trên các lĩnh vực: bưu chính, viễn  thông,  cơ  sở  hạ  tầng  CNTT-TT,  công  nghiệp  CNTT,  ứng  dụng  CNTT, nguồn nhân lực CNTT, các văn bản pháp luật về CNTT-TT, các hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam về CNTT-TT, các sự kiện CNTT-TT nổi bật, các tổ chức, doanh nghiệp CNTT-TT hàng đầu Việt Nam. Nhằm cung cấp nhiều hơn nữa thông tin về các khía cạnh của ngành, nội dung Sách trắng CNTT-TT Việt Nam 2010 đã được bổ sung và cập nhật thêm số liệu của một số lĩnh vực mới, bao gồm: an toàn thông tin, xuất nhập khẩu CNTT-TT, Giải thưởng CNTT-TT Việt Nam 2009,...

 

Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn Sách trắng sẽ là tài liệu quan trọng, phản ánh bức tranh tổng thể về sự phát triển của CNTT-TT Việt Nam, giúp các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu xây dựng chính sách đồng thời là tài liệu tham khảo quan trọng cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạch định chiến lược kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực CNTT-TT tại Việt Nam.