Thông tin và số liệu thống kê về công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam - 2012

Thông tin và số liệu thống kê về công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam - 2012

Tác giả: Bộ Thông tin và Truyền thông
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Trọng lượng 100
Kích thước 20 x 15 cm
Số trang 200
Ngày xuất bản Năm 2012

Sách trắng về Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam là bức tranh toàn cảnh về hiện trạng phát triển ngành CNTT-TT Việt Nam. Qua 03 năm (2009 - 2011) được xuất bản và phát hành, ấn phẩm này đã nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của cộng đồng CNTT-TT trong và ngoài nước. Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2012, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tiếp tục xuất bản sách trắng về CNTT-TT Việt Nam với nhiều nội dung mới. Cuốn sách cung cấp những thông tin xác thực nhất về hiện trạng phát triển của ngành CNTT-TT Việt Nam với nhiều nội dung mới liên quan tới ứng dụng CNTT, nghiên cứu phát triển (R&D), công nghiệp CNTT, an toàn thông tin, nguồn nhân lực CNTT...

Ngoài ra, cuốn sách còn phân tích vai trò của ngành CNTT-TT là hạ tầng để phát triển kinh tế xã hội, phân tích tình hình, định hướng của việc phát triển sản phẩm và dịch vụ ngành CNTT thương hiệu Việt. Đặc biệt, từ năm 2012, Sách trắng về CNTT-TT Việt Nam sẽ bổ sung, cập nhật báo cáo phân tích, đánh giá tổng hợp chung tình hình phát triển ngành CNTT-TT hàng năm. Cuốn sách không chỉ là tài liệu tham khảo quan trọng cho các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu xây dựng chính sách, mà còn là tài liệu thiết thực cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạch định chiến lược kinh doanh, tìm kiếm cơ hội đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực CNTT-TT tại Việt Nam.