Các vấn đề thương mại, đầu tư và kiến nghị 2012

Các vấn đề thương mại, đầu tư và kiến nghị 2012

Tác giả: Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam
Nhà xuất bản Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam
Trọng lượng 100
Kích thước 20 x 15 cm
Số trang 27
Ngày xuất bản Năm 2012

EuroCham tin rằng để thu hút nhiều hơn nữa các đầu tư nước ngoài có chất lượng tốt hơn, Chính phủ Việt Nam nên tập trung các nỗ lực trong năm 2012 vào việc loại bỏ các hạn chế không cần thiết trong tiếp cận thị trường ảnh hưởng đến tự do thương mại. EuroCham tin tưởng rằng khi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam và EUđược ký kết, FDI của EU sẽ tiếp tục tăng về số lượng và chất lượng. Các doanh nghiệp châu Âu sẽ tăng cường nhận thức về Việt Nam như là một cửa ngõ của ASEAN, hoặc thậm chí là trụ sở chính, từ đó họ có thể phục vụ hiệu quả thị trường ASEAN và các nước láng giềng ...