VIETNAM YEARBOOK 2017

VIETNAM YEARBOOK 2017

Tác giả: MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Trọng lượng 500
Kích thước 20 x 15 cm
Số trang 182
Ngày xuất bản 27/12/2017

To meet the both the domestic and foreign demand for clear and updated Information on Viet Nam, The Authority of Foreign Infomation Service (Ministry of Information and Communications) has compiled the book annual Viet Nam 2017.